Do jakich zadań służy Ubuntu? Na jakiej zasadzie funkcjonuje? Czy powinniśmy z niego korzystać?

Ubuntu to naprawdę ciekawy oraz popularny serwer. Wyrażenia ubuntu wywodzi się z języków plemion Zulu i Xhosa, które zamieszkują południową Afrykę. Ubuntu oznacza “człowieczeństwo wobec innych” i nazwa jest dobrane perfekcyjnie, ponieważ najważniejszym celem dystrybucji jest zagwarantowanie użytkownikom domowym...
Read more »