Odwieczne pytanie: na które studia się wybrać, ażeby znaleźć solidne zatrudnienie, w rzeczywistości nie ma sensu. Liczy się czas, w którym akurat żyjemy

pracownik IT podczas pracy
Jaka zajęcie zawodowe zapewnia godne życie i solidne zarobki? To pytanie z serii tych najbardziej zajmujących od zawsze pochłania umysły młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość. Niestety, nie ma na takie postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż w zależności od...
Read more »